ประมวลภาพ งานมหกรรมคิด-เป็น-เล่น กิจกรรมสร้างสรรค์

You are currently viewing ประมวลภาพ งานมหกรรมคิด-เป็น-เล่น กิจกรรมสร้างสรรค์
พาชมภาพบรรยากาศ ชุดแรกงานมหกรรมคิด-เป็น-เล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มเด็กกระบี่
ความสุข.. ที่พวกเรา ร่วมออกแบบเอง ในยามได้ลงมือทำอย่างเต็มที่ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม
และความสนุกในการทำเรื่องเล่นๆ ที่ผลงานออกมายิ่งใหญ่


เปิดประสบการณ์ใหม่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายหน่วยจัดการเด็กกระบี่
สู่แรงบันดาลใจ ที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ผ่านการ “เล่น” “เรียนรู้”
และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างความฝันด้วยความสุขในรูปแบบของเด็กๆ ที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่

ใส่ความเห็น