กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา

You are currently viewing กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา
ขยะจากชายหาด “ไฟแช็คบุหรี่”
ขยะสารพิษตัวอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไฟป่า
กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา
หลังจากการเก็บขยะหน้าหาดพร้อมกับการสำรวจ
ก้นขยะจากบุหรี่ ทำให้พบว่า เจอไฟแช็คบนชายหาด
มีทั้งที่เก่าและยังใหม่จำนวนมาก
ซึ่งล้วนเป็นขยะอันตรายที่ถูกฝังกลบด้วยทราย
บางส่วนก็ลอยไปติดกับรากไม้ หากเกิดการเผาไหม้
จากความร้อนของแสงอาทิตย์อาจส่งผลให้เกิด
ความร้อนอันตรายจากต้นเหตุของไฟป่าได้
ทางกลุ่มจึงมีไอเดียนำมาคิดสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปะโดยการทำความสะอาดแบบถูกวิธี
และล้อมวงมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่ง
และสามารถนำไปขายเป็นของที่ระลึกได้

ใส่ความเห็น