เยาวชนปกป้องชายหาดปลอดบุหรี่ กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา

You are currently viewing เยาวชนปกป้องชายหาดปลอดบุหรี่ กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา
เยาวชนปกป้องชายหาดปลอดบุหรี่
กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา
.
เรื่องราวของกลุ่มเด็กที่ลุกขึ้นมาอาสา
ดูแลชายหาดปลอดบุหรี่ เก็บก้นบุหรี่ ไฟแช็ค
และ ขยะตามหาดในชุมชนตนเอง
————————

ใส่ความเห็น