ปักหมุดพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นของขวัญเด็กกระบี่

270024821_1103369390485369_5165505068140631005_n

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่
ได้มีพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ท่ามกลางปัญหาโควิด-19 ที่ระบาดทั่วประเทศ

โควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพแล้ว ยังกระทบต่อภาวะทางจิตใจ พฤติกรรมทางอารมณ์ โดยเฉพาะปัญหาการเรียน การขาดพื้นที่เรียนรู้ หมกมุ่นกับสื่อออนไลน์ และการเข้าสังคม

นายปริวัตร กิจนิตยชีว์ หรือ พี่ปาล์ม หัวหน้าหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ สโมสรลูกปูดำ ศูนย์สร้างสื่อเพื่อเด็กฯ หรือกลุ่มมาหยาสร้างสรรค์ในโครงการคิดเป็นเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสุขในจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า คิดเป็นเล่น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้มีพื้นที่ทางความคิดในการแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นและเรียนรู้ พร้อมลงมือทำ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง จนเกิดเป็นเครือข่ายคิดเป็นเล่นของสโมสรลูกปูดำ จำนวน 28 โครงการ ครอบคลุม 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อำเภออ่าวลึก กลุ่มสาวน้อยมหัศจรรย์ รร.อนุบาลอ่าวลึกกลุ่มดนตรีสร้างขวัญ สานฝันคนนอกระบบ กศน.อ่าวลึก กลุ่มอนาชีดสร้างสุข รร.สันติวิทยา ชมรมโต๊ะไบ4.0 ทำทีวีTham กลุ่มเด็กอ้วนชวนเต้น รร.วัดไพรสณฑ์ อำเภอเมืองกระบี่กลุ่มนักสืบผืนป่าคลองประสงค์ รร.บ้านคลองประสงค์ กลุ่มรักษ์ปอเนาะ รร.วิทยาการอิสลาม กลุ่มคลังความรู้ด้วยพลังKPAOS รร.อบจ.กระบี่กลุ่มอาชีวพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กลุ่ม Kalyanimitr บ้านหนองทะเล อำเภอเหนือคลอง กลุ่มลูกน้ำเค็ม กลุ่มโต๊ะปาเก รร.อุธยานศึกษากระบี่ กลุ่ม Love The beach บ้านเกาะปู กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำบลเกาะศรีบอยา กลุ่มเด็กปอเนาะออนไลน์ อำเภอเกาะลันตา กลุ่มต้นหยงสร้างสุข @นาทุ่งกลาง กลุ่มลูกเทศ รร.บ้านร่าหมาด กลุ่มลูกย่าหนัด รร.บ้านคลองย่าหนัด กลุ่มรักษ์คลองยาง คลองท่อม กลุ่มโกงกางใบใหญ่ (By บ้านไร่สุขสันต์) กลุ่มการ์ตูนราหมังปันสุข กลุ่มเด็กเลี้ยงแพะ รร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ กลุ่มต้นกล้าพันธุ์แกร่ง รร.ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ อำเภอลำทับ สภานักเรียนโรงเรียนบ้านควนแดง อำเภอเขาพนม กลุ่ม Seed ! เมล็ดพันธุ์ใหม่ และ อำเภอปลายพระยา กลุ่มเบญจอาชา กลุ่มวงลายไทย รร.ปลายพระยาวิทยาคม กลุ่ม PREMIUM PLUS กศน.อำเภอปลายพระยา โดยมีน้องแกนนำเด็กกระบี่ กว่า 150 คน ที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ และ มีเด็กในพื้นที่กว่า 500 คน ที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญให้กับเด็กกระบี่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

โดยกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสร้างพื้นที่ส่งเสริมการอ่านในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ให้น้องน้องสามารถจะมีพื้นที่ในการเรียนรู้อยู่บ้านผ่านการอ่าน รวมไปถึงกลุ่มอาชีวะอาสาที่ได้มีการออกพื้นที่ในชุมชนในการใช้ความสามารถทักษะด้านวิชาชีพในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับน้องน้องในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงกิจกรรม การส่งเสริมอาชีพในการทำขนมขายและการเลี้ยงแพะ จิตอาสาสร้างความสุขผ่านเสียงดนตรีในพื้นที่ตลาดชุมชน เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลงหลังโควิด-19 ผ่อนคลายให้ทุกคนได้รับความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังมีน้องๆที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูพื้นป่าชายเลนอนุรักษ์ป่าชุมชน และสร้างแปลงปลูกผัก เพาะเมล็ดผักในการแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมคิดเป็นเล่น นอกจากเปิดโอกาสให้กับเด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสะท้อนความคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะให้เกิดความสุขทางกาย จิตใจ อารมณ์และการเข้าสังคม ถึงแม้จะเจอปัญหาสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 แต่เด็กและเยาวชนสามารถสร้างสรรค์และเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิดกับการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง พี่ปาล์ม ได้กล่าว (รอยยิ้ม)

ขณะที่ นายฮาริส มาศชาย ที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมคิดเป็นเล่นถือเป็นกระบวนการที่มีความหมายและคุณค่ากับกลุ่มเด้กเป็นอย่างมาก ได้ค้นพบความน่าสนใจของแต่ละกิจกรรม ที่สามารถจุดประกายและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนและคนรอบข้างได้อย่างดี ขณะที่เด็กได้เล่นส่งผลให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้เกิดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองเด็กที่ตื่นรู้จากกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสุขในจังหวัดกระบี่ จึงถือเป็นของขวัญและการคืนความสุขในช่วงโควิดให้กับน้องน้องได้มีพื้นที่ทางความคิดพื้นที่ทางกายที่เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมผ่านความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่เด็ก และเยาวชนในจังหวัดกระบี่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันผ่านความร่วมมือของภาคีในพื้นที่ทั้งโรงเรียนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆที่ร่วมผลักดันและสานฝันการทำงานในพื้นที่ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืนในอนาคต

ด้าน นายอดิเทพ แก้วกล้า แกนนำกลุ่มดนตรีสร้างขวัญ สานฝันคนนอกระบบ กศน.อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้พูดถึง กิจกรรมร้องเต้นเล่นดนตรีของทางกลุ่มตนเองว่า “พวกเราเองล้วนเป็นเด็กนอกระบบ ที่หลายๆคนชอบมองเราว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาไหน แต่เมื่อพวกเราได้รับโอกาสให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในสไตล์ของเรา พวกเราเลยตั้งใจที่จะฝึกซ้อมการร้อง การเล่นดนตรี และหาพื้นที่ที่จะโชว์ศักยภาพของพวกเรา ให้สร้างความสนุก ความบันเทิง และเกิดประโยชน์กับสังคม ทุกครั้งที่เราออกไปเล่นตาม ตลาดนัด ถนนคนเดิน เราก็จะเปิดหมวกรับบริจาค เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนๆ และ เด็กด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้พวกเราสร้างตัวตนความเป็นเด็กนอกระบบและเห็นถึงคุณค่าของการเป็นจิตอาสาที่สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม รุ้สึกภูมิใจมากๆ (ยิ้ม) ”

ขณะที่ นางรุ่งอรุณ ตะกิมจิ พี่เลี้ยง กลุ่ม Love The beach ที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่ทางกลุ่มเราได้ดำเนินการในเรื่องของการปกป้องชายหาดบ้านเราเอง ให้สะอาดน่าดู ปราศจากขยะ และสร้างชายหาดเป็นพื้นที่เล่นที่มีชีวิต พื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในบ้านเกาะปู ที่ผ่านมาน้องๆแกนนำจะชักชวนเพื่อนๆ และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกันรักษาดูแล ชายหาด สร้างจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะลงในทะเล และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้การละเล่นท้องถิ่น และ เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้าน เพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มจะปล่อยปะละเลย ไม่สนใจ ที่จะดูแล พื้นที่ชายยหาดบ้านตัวเอง กิจกรรมนี้จึงมีส่วนช่วยให้คนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์คนต่างวัย และปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆรักและหวงแหนบ้านตัวเองมากขึ้น

คิดเป็นเล่น จึงเป็นของขวัญให้กับเด็กกระบี่ ผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสุข เราจึงมาปักหมุดโอกาสของเด็กที่มีค่า เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
เป็นของขวัญเด็กกระบี่

ใส่ความเห็น