ถุงแบ่งปันช่วยเหลือชุมชนสู้โควิด-19

You are currently viewing ถุงแบ่งปันช่วยเหลือชุมชนสู้โควิด-19
ถุงแบ่งปันช่วยเหลือชุมชนสู้โควิด19
วันที่ 18 พฤษภาคม 64 เครือข่ายจิตอาสา
คิดเป็นเล่น โดยกลุ่มศาสนูปฯแบ่งปัน
ชวนจิตอาสาร่วมรับบริจาคผ่านกิจกรรม
…คิดเป็นเล่นชวนแบ่งปัน…
ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด19
พลังจิตอาสาจากความคิดเล็กๆ
ที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชน

ใส่ความเห็น