ตู้ปันสุขสู้โควิด-19

You are currently viewing ตู้ปันสุขสู้โควิด-19
ตู้ปันสุขสู้โควิด-19
1ในกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กกระบี่
กลุ่มลูกชาวเกาะ บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์
จังหวัดกระบี่ ได้รับตู้บริจาคตู้เก่ามาสร้างสรรค์
เป็นตู้แบ่งปันสิ่งของในชุมชนเพื่อปันสุข
ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้มีกิจกรรมมากกมาย
ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเด็กในชุมชน
ร่วมสร้างสรรค์ และสานฝัน แบ่งปันสิ่งดีดีในชุมชน
คิด-เป็น-เล่น : กิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุข จังหวัดกระบี่ 
สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส โดยมาหยา สร้างสรรค์ สโมสรลูกปูดำ เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่กระบวนการการคิด วางแผน และลงมือทำได้จริง โดยส่งความคิดในรูปแบบโครงการเข้ามา เพื่อขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่ 35,000 ถึง 50,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมจริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 64 ถึง กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 25 โครงการ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ และเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์
ส่งแบบเสนอโครงการ https://drive.google.com/…/13H6Re2DbwLF3YEJKG3jJix8fDiY…
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 64
ประกาศผล 25 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมได้รับทุนสนับสนุนทุนดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 64

ใส่ความเห็น