ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์

You are currently viewing ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์
มารู้จักตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์
ช่วงนี้..น้องๆหลายคน อยากเขียนโครงการ
มาร่วมกับ คิด-เป็น-เล่น
แต่!! ยังคงคิดหรือนึกไม่ออก..
พี่ๆสโมสรลูกปูดำจะชวนมารู้จักรูปแบบกิจกรรม
ว่ามีอะไรกันบ้าง….????
หากน้องๆมีไอเดียแล้ว สามารถส่งข้อเสนอโครงการ
มาที่… สโมสรลูกปูดำ เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในจังหวัดกระบี่ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่กระบวนการการคิด วางแผน และลงมือทำได้จริง โดยส่งความคิดในรูปแบบโครงการเข้ามา เพื่อขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่ 35,000 ถึง 50,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมจริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 64 ถึง กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 25 โครงการ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ และเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์
ส่งแบบเสนอโครงการ https://drive.google.com/…/13H6Re2DbwLF3YEJKG3jJix8fDiY…
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 64

ใส่ความเห็น